Information in English

Tips

Tio snabba tips till spekulanter

1. Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till.

2. Du kan kontrollera att mäklaren är registrerad via funktionen ”Sök mäklare”.

3. Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.

4. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud, men det är inte någon rättighet att få återkomma med ett bud.

5. Du kan ange villkor för dina bud, till exempel en tidsbegränsning.

6. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, till exempel genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. Det kan vara svårt för en spekulant att kontrollera andras bud i efterhand.

7. Det är säljaren – inte mäklaren – som bestämmer vem som får köpa, vid vilken tidpunkt och till vilket pris.

8. Även om du har lagt det högsta budet kan säljaren välja att sälja till någon annan.

9. Muntliga avtal om att köpa en fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande.

10. Även om du har kommit överens med mäklaren och säljaren om en dag och tid för att underteckna kontraktet kan budgivningen fortsätta.