Begära ut beslut och anmälningar

Många är intresserade av att ta del av våra beslut och de anmälningar vi får. Om du vill begära ut sådana handlingar finns det några saker som är bra att känna till.

Antal anmälningar och beslut

På sidan statistik kan du se hur många anmälningar vi får in och vad de handlar om. Du ser också hur många beslut Disciplinnämnden fattar och orsaker för besluten. Statistiken är indelad i olika kategorier som län, mäklarens födelseår och så vidare.

Begära ut listor

Om du vill ha en lista över inkomna anmälningar eller våra beslut i tillsynsärenden kan du kontakta vår registrator. Ange vilken tidsperiod du önskar.

Begära ut en viss anmälan

Anmälningar omfattas till stor del av sekretess. Det innebär att vi kommer att göra en sekretessprövning av den anmälan du begär ut. Ofta blir det inte särskilt mycket kvar att läsa. Information som kan härleda till anmälaren eller det förmedlade objektet maskas bort.

Om du vill begära ut en anmälan kontaktar du vår registrator. Ange gärna diarienummer för anmälan.

Begära ut ett visst beslut

Beslut i tillsynsärenden omfattas inte av sekretess. Du kan läsa Disciplinnämndens beslut i avidentifierad form genom vår e-tjänst sök beslut. Om du vill begära ut originalbeslutet kontaktar du vår registrator. Ange diarienummer. Vill du ha alla beslut från ett visst sammanträde i Disciplinnämnden anger du sammanträdets datum.

Få uppgifter om en viss mäklare

Om du vill veta om en mäklare har fått någon påföljd kan du kontakta vår registrator. Ange mäklarens namn och arbetsplats. Du kan också få veta om vi har tagit emot anmälningar mot en viss mäklare. Tänk dock på att en anmälan inte behöver betyda att mäklaren har gjort fel.

Kostnader för att begära ut

Om du begär ut många handlingar kan vi behöva ta ut en avgift. Du hittar information om detta på sidan allmänna handlingar.

Senast uppdaterad 2019-12-09