Antal mäklare

Statistik över hur många mäklare som finns registrerade hos FMI. Statistiken är indelad efter län, födelseår, registreringsår och kön.

Senast uppdaterad 2020-01-15