Information in English

Telefontider

Våra telefontider är tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-10
samt måndagar och onsdagar kl. 13-14. 

Växel: 08-580 069 00
Fax: 08-580 069 01
E-post: registrator@fmi.se

Adress 
Postadress: Box 22034
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 20
Reception plan 6

Information till konsumenter

Information till dig som är konsument och anlitar fastighetsmäklare.  > Lär dig mer om fastighetsmäklartjänsten

Anmälan om tillsyn

Anser du att en fastighetsmäklare har gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. > Läs mer om anmälningar och handläggning

Ansökan om registrering

Här kan du ansöka om att bli registrerad fastighetsmäklare. > Läs mer om registrering

Statistik

Statistik över antalet registrerade fastighetsmäklare, antalet anmälningar, antalet disciplinära påföljder med mera. > Läs mer om Fastighetsmäklarinspektionens statistik