Anmälan och tillsyn

FMI arbetar med tillsyn av mäklare på flera olika sätt. En viktig del för vårt arbete är de anmälningar som vi får in från köpare, säljare och spekulanter.

I slutändan är det Disciplinnämnden som kan besluta om att en mäklare ska få en varning eller erinran. Vid allvarliga överträdelser kan nämnden besluta att återkalla mäklarens registrering.

Under 2018 tog FMI emot 566 anmälningar mot mäklare och fattade 150 beslut om disciplinära påföljder. Åtta mäklare fick sin registrering återkallad.

Senast uppdaterad 2019-12-03